Mgr. Ladislav Zajac


Dátum ordinácie: 11.06.1999

01.07.2019 - súčasnosť
Farár - Tužina [Farnosť]
01.07.2009 - 30.06.2019
Farár - Senohrad [Farnosť]
01.10.2004 - 30.06.2009
Farár - Slaská [Farnosť]
18.11.2002 - 30.09.2004
Administrátor - Slaská [Farnosť]
01.07.2002 - 17.11.2002
Kaplán - Handlová [Farnosť]
01.07.2001 - 30.06.2002
Kaplán - Pohronská Polhora [Farnosť]
11.01.2000 - 30.06.2001
Kaplán - Banská Bystrica - Fončorda [Farnosť]
01.07.1999 - 10.01.2000
Kaplán - Nová Baňa [Farnosť]
01.07.1998 - 30.06.1999
Diakon - Martin - mesto [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.