Opatovce nad Nitrou


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Opatovce nad Nitrou, Opatovce nad Nitrou 577, 972 02 (Sídlo)

Kontakty:
(046) 540 77 77

počet obyvateľov: 1552
rímskokatolíkov: 999

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Sv. Michala, archanjela (1998)
celodenná adorácia: 29.9., 22.11.
Kaplnka Panny Márie (1950)

Filiálky:
Kocurany
počet obyvateľov: 523
rímskokatolíkov: 322
Kostoly a kaplnky:
Kaplnka Panny Márie (1930)
celodenná adorácia: 8.9.

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.