Mgr. Dominik Kučera


Dátum ordinácie: 16.06.2018

01.07.2024 - súčasnosť
Farský vikár - Žarnovica [Farnosť]
* kaplán

06.09.2023 - 30.06.2024
Duchovný správca - Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského - Banská Štiavnica [Škola]
01.07.2021 - 30.06.2024
Kaplán - Banská Štiavnica [Farnosť]
01.07.2018 - 30.06.2021
Kaplán - Prievidza - mesto [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.