Koš


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Koš, Nová 797/28, Koš, 972 41 (Sídlo)

Kontakty:
(046) 542 19 54

počet obyvateľov: 1153
rímskokatolíkov: 798

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, Kráľa vesmíru (1999)
celodenná adorácia: 28.1., 6.10.

Kňazi vo farnosti:

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.