Nitrianske Pravno


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitrianske Pravno, Hviezdoslavova 1111/2, Nitrianske Pravno, 972 13 (Sídlo)

Kontakty:
(046) 544 74 43
http://nitrianskepravno.fara.sk/

počet obyvateľov: 3163
rímskokatolíkov: 1771

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa - obnovený 2016 (1907)
celodenná adorácia: 6.4., 29.10.
Kaplnka Poslednej večere - Kalvária (1937)
Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Solka (1930)
celodenná adorácia: 15.12.
Kaplnka Kaplnka sv. Kríža - Kalvária (1937)
Kaplnka sv. Lujzy de Marillac - v dome Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (2015)
Kaplnka Panny Márie Ružencovej - Dom opatrovateľskej služby sv. Kataríny Labouré (1890)
Kaplnka sv. Petra a Pavla, apoštolov - v Centre sociálnych služieb, Bôrik ()

Filiálky:
Chvojnica
počet obyvateľov: 242
rímskokatolíkov: 121
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Povýšenia sv. Kríža (1936)
celodenná adorácia: 15.6.
Malinová
počet obyvateľov: 972
rímskokatolíkov: 451
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Božského Srdca Ježišovho (1894)
celodenná adorácia: 28.11.
Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej ( )

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.