Nevoľné


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nevoľné, Nevoľné 71, Kremnica 1, 967 01 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 675 61 80

počet obyvateľov: 395
rímskokatolíkov: 342

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol premenenia Pána (1970)
celodenná adorácia: 12.4., 6.8.

Filiálky:
Ihráč
počet obyvateľov: 488
rímskokatolíkov: 423
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Krista Kráľa (1937)
celodenná adorácia: 10.7.

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.