Mons. ThLic. Jozef Štrba


Dátum ordinácie: 18.06.1994

01.01.2013 - súčasnosť
Farár - Nevoľné [Farnosť]
07.11.2009 - súčasnosť
Kaplán Jeho Svätosti - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
20.09.2006 - 27.07.2011
Člen diecéznej kňazskej rady z úradu - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.05.2006 - 27.07.2011
Biskupský vikár pre inštitúty zasväteného života - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.10.2004 - 31.08.2014
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
28.01.2002 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežská teologická akadémia, Krakov [Univerzita]
01.07.2001 - 30.06.2003
Riaditeľ - Sekcia pre mládež BB diecézy, DCM Maják [Farnosť]
01.09.1999 - 17.01.2002
Štúdium - Pápežská teologická akadémia, Krakov [Univerzita]
01.07.1999 - 31.12.2012
Ceremoniár - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.1999 - 27.07.2011
Tajomník biskupa - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.06.1996 - 30.06.1999
Farár - Detvianska Huta [Farnosť]
20.11.1995 - 31.05.1996
Pastoračná služba - DS Katedrála sv. Františka Xaverského [Duchovná správa]
01.07.1995 - 31.05.1996
Duchovný správca - Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Banská Bystrica [Škola]
01.07.1994 - 30.06.1995
Pastoračná služba - Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
súčasnosť
Kapláni Jeho Svätosti
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.