Lovča


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Lovča, Hronská 45, Lovča, 966 21 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 673 53 83

počet obyvateľov: 684
rímskokatolíkov: 556

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (1901)
celodenná adorácia: 3.5.

Filiálky:
Dolná Trnávka
počet obyvateľov: 369
rímskokatolíkov: 277
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Najsvätejšej Trojice (1928)
celodenná adorácia: štvrtok pred nedeľou Najsvätejšej Trojice

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Ivan Miksai (Farár)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.