Slaská


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Slaská, Slaská 18, Lutila, 966 22 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 672 68 12

počet obyvateľov: 548
rímskokatolíkov: 543

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Gála (1654)
celodenná adorácia: 16.10.

Filiálky:
Kosorín
počet obyvateľov: 457
rímskokatolíkov: 453
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Ladislava (1803)
celodenná adorácia: 27.6.

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.