Mgr. Štefan Bieľak


Dátum ordinácie: 19.06.1999

01.07.2009 - súčasnosť
Farár - Slaská [Farnosť]
01.07.2005 - 30.06.2009
Farár - Malé Kršteňany [Farnosť]
01.07.2000 - 30.06.2005
Farský administrátor - Malé Kršteňany [Farnosť]
01.07.1999 - 30.06.2000
Kaplán - Hriňová [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.