Lovčica - Trubín


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Lovčica - Trubín, Trubín 201, Lovčica - Trubín, 966 23 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 679 01 34

počet obyvateľov: 1563
rímskokatolíkov: 1195

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Márie Magdalény (1450)
celodenná adorácia: 22.7.
Kaplnka Svätého kríža (1883)
Kaplnka Najsvätejšej Trojice (1893)

Kňazi vo farnosti:
ThLic. Ján Kraus (Farský administrátor)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.