ThLic. Michal Mališ


Dátum ordinácie: 09.06.2012

01.03.2022 - súčasnosť
Člen liturgicko-pastoračnej sekcie - Diecézna liturgická komisia [Liturgická komisia]
07.07.2017 - súčasnosť
Cenzor knižných zväzkov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.2017 - súčasnosť
Farský administrátor - Janova Lehota [Farnosť]
01.02.2014 - 30.06.2017
Notár - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
16.12.2012 - 30.06.2017
Tajomník biskupa - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
súčasnosť
Člen - Cenzori
súčasnosť
Člen - Liturgicko-pastoračná sekcia [Liturgická komisia]
© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.