Pitelová


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Pitelová, Pitelová 84, Trnavá Hora, 966 11 (Sídlo)

Kontakty:
0915 570 735

počet obyvateľov: 601
rímskokatolíkov: 595

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Panny Márie Ružencovej (1785)
celodenná adorácia: 2.2., 27.10.

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.