Žiar nad Hronom


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žiar nad Hronom, Svätokrížske námestie 23, Žiar nad Hronom, 965 01 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 673 31 15
www.ziar.fara.sk

počet obyvateľov: 6163
rímskokatolíkov: 3633

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol povýšenia Svätého kríža (1812)
celodenná adorácia: 13.9.
Kaplnka Navštívenia Panny Márie - Skalka (1711)
Kaplnka povýšenia Svätého kríža - v kláštore sv. Augustína (1998)
Kaplnka Panny Márie (1709)
Kaplnka Božieho milosrdenstva - v ZŠ s MŠ (2000)

Školy:
Kňazi vo farnosti:
Mgr. Stanislav Buchta OPraem (Výpomocný duchovný)

© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.