Horná Ves - Farnosť sv. Jána Pavla II., pápeža


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Horná Ves - Farnosť sv. Jána Pavla II., pápeža, Horná Ves 60, 967 01 (Sídlo)

Kontakty:
(0948) 290 554

počet obyvateľov: 714
rímskokatolíkov: 675

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Jána Pavla II. (2011)
celodenná adorácia: 14.4., 14.10.

Filiálky:
Dolná Ves
počet obyvateľov: 241
rímskokatolíkov: 215
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie (1951)
celodenná adorácia: 25.3.

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Marián Husár (Farský administrátor)

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.