Ladomerská Vieska


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Ladomerská Vieska, Ladomerská Vieska 110, Žiar nad Hronom 1, 965 01 (Sídlo)

Kontakty:
0915 305 035

počet obyvateľov: 772
rímskokatolíkov: 509

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Krista Kráľa (1928)
celodenná adorácia: 12.9.
Kaplnka Najsvätejšej Trojice (1703)
Kaplnka Panny Márie - o.z. Spoza Žiarsko (2019)

Filiálky:
Horné Opatovce - zaniknutá obec
počet obyvateľov: 0
rímskokatolíkov: 0
Stará Kremnička
počet obyvateľov: 1150
rímskokatolíkov: 734
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Imricha (1889)
celodenná adorácia: 12.6.
Šášovské Podhradie
počet obyvateľov: 282
rímskokatolíkov: 178

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Bc. Radovan Hasík (Farský administrátor)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.