Kremnické Bane


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kremnické Bane, Kremnické Bane 73, Kremnica, 967 01 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 675 51 46

počet obyvateľov: 231
rímskokatolíkov: 182

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol narodenia Panny Márie (1908)
celodenná adorácia: 26.1., 8.9.
Kláštorný kostol sv. Jána Krstiteľa (1200)

Filiálky:
Krahule
počet obyvateľov: 234
rímskokatolíkov: 110
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Jána Nepomuckého (1807)
celodenná adorácia: 15.1.
Kaplnka Najsvätejšej Trojice - v dome spoločenstva Otcov dom (2016)
Kunešov
počet obyvateľov: 214
rímskokatolíkov: 132
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Michala, archanjela (1400)
celodenná adorácia: 22.9.
Turček
počet obyvateľov: 620
rímskokatolíkov: 435
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Jána Nepomuckého - Dolný Turček (1901)
celodenná adorácia: 25.6.
Filiálny kostol Najsvätejšej Trojice - Horný Turček (1935)
celodenná adorácia: 26.5.

Inštitúcie:
Kňazi vo farnosti:
Jan Dołgopoły (Farár)
Mgr. Peter Vician OFMCap (Rektor kostola - DS Turček)
Mgr. Stanislav Kučák OFM Cap. (Výpomocný duchovný - DS Turček)
Mgr. Marián Turňa OFMCap. (Výpomocný duchovný - DS Turček)

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.