Jan Dołgopoły


Dátum ordinácie: 08.05.1993

01.07.2018 - súčasnosť
Farár - Kremnické Bane [Farnosť]
25.08.2009 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
* Inkardinovaný z Kongregácie oblátov sv. Jozefa do Banskobystrickej diecézy

01.07.2009 - 30.06.2018
Farský administrátor - Kremnické Bane [Farnosť]
14.02.2008 - 30.06.2009
Farský administrátor - Rykynčice [Farnosť]
01.07.2002 - 13.02.2008
Pastoračná služba - Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
01.09.2000 - 30.06.2002
Pastoračná služba - Rehoľa Oblátov sv. Jozefa [Farnosť]
01.09.1996 - 31.08.2000
Rektor - Vrútky [Farnosť]
* Rektor kostola Povýšenia sv. Kríža, Priekopa

09.05.1993 - 31.08.1996
Pastoračná služba - Rehoľa Oblátov sv. Jozefa [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.