Dolné Plachtince


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dolné Plachtince, Dolné Plachtince 177, 991 24 (Sídlo)

Kontakty:
(047) 483 01 64

počet obyvateľov: 635
rímskokatolíkov: 400

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Martina (1934)
celodenná adorácia: 24.4., 24.11.
Kaplnka sv. Urbana ( )

Filiálky:
Horné Plachtince
počet obyvateľov: 204
rímskokatolíkov: 47
Plachtinské Lazy
počet obyvateľov: 3
rímskokatolíkov: 3
Kostoly a kaplnky:
Kaplnka povýšenia Svätého kríža (1947)
Príbelce
počet obyvateľov: 563
rímskokatolíkov: 106
Časti:
Škriavnik

Stredné Plachtince
počet obyvateľov: 650
rímskokatolíkov: 163

Kňazi vo farnosti:

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.