Dolné Plachtince


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dolné Plachtince, Dolné Plachtince 177, 991 24 (Sídlo)

Kontakty:
(047) 483 01 64

počet obyvateľov: 603
rímskokatolíkov: 375

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Martina (1934)
celodenná adorácia: 24.4., 24.11.
Kaplnka sv. Urbana ( )

Filiálky:
Horné Plachtince
počet obyvateľov: 210
rímskokatolíkov: 58
Plachtinské Lazy
počet obyvateľov: 0
rímskokatolíkov: 0
Kostoly a kaplnky:
Kaplnka povýšenia Svätého kríža (1947)
Príbelce
počet obyvateľov: 558
rímskokatolíkov: 95
Časti:
Škriavnik

Stredné Plachtince
počet obyvateľov: 602
rímskokatolíkov: 181

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.