Olováry


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Olováry, Olováry 2, Bušince, 991 22 (Sídlo)

Kontakty:
(047) 487 91 98

počet obyvateľov: 289
rímskokatolíkov: 262

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Alžbety (1883)
celodenná adorácia: 20.4.

Filiálky:
Glabušovce
počet obyvateľov: 98
rímskokatolíkov: 55
Kostoly a kaplnky:
Kostol sv. Michala, archanjela ( )
Malé Zlievce
počet obyvateľov: 291
rímskokatolíkov: 169
Kostoly a kaplnky:
Kaplnka Božieho milosrdenstva (2007)
Veľké Zlievce
počet obyvateľov: 496
rímskokatolíkov: 417
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Mikuláša (1771)
Zombor
počet obyvateľov: 127
rímskokatolíkov: 47

Kňazi vo farnosti:

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.