Mgr. Lukáš Jókay


Dátum ordinácie: 17.06.2006

01.07.2022 - súčasnosť
Farár - Olováry [Farnosť]
01.07.2009 - 30.06.2022
Farský administrátor - Olováry [Farnosť]
14.02.2008 - 30.06.2009
Kaplán - Šahy [Farnosť]
14.02.2008 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
* Exkardinovaný z Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy - pri reorganizácii hraníc diecéz na Slovensku

01.07.2006 - 13.02.2008
Pastoračná služba - Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.