Modrý Kameň


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Modrý Kameň, Zámocká 63/88, Modrý Kameň, 992 01 (Sídlo)

Kontakty:
(047) 487 02 62

počet obyvateľov: 1555
rímskokatolíkov: 1119

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Antona Paduánskeho (1879)
celodenná adorácia: 21.4., 21.10.
Kaplnka Svätého kríža (1857)
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1859)
Kaplnka Kalvária (1789)

Filiálky:
Dolné Strháre
počet obyvateľov: 177
rímskokatolíkov: 78
Kostoly a kaplnky:
Kaplnka sv. Anny (1938)
Horné Strháre
počet obyvateľov: 254
rímskokatolíkov: 133
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie (1879)
celodenná adorácia: 12.12.
Malé Straciny
počet obyvateľov: 149
rímskokatolíkov: 74
Kostoly a kaplnky:
Kostol Božieho milosrdenstva - ekumenický (2007)
Pôtor
počet obyvateľov: 843
rímskokatolíkov: 406
Suché Brezovo
počet obyvateľov: 112
rímskokatolíkov: 28

Kňazi vo farnosti:

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.