Sklabiná


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sklabiná, Sklabiná 13, 991 05 (Sídlo)

Kontakty:
(047) 488 62 36

počet obyvateľov: 939
rímskokatolíkov: 860

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Mikuláša (1346)
celodenná adorácia: 18.4., 18.11.
Kaplnka Ružencovej Panny Márie (1927)

Filiálky:
Nová Ves
počet obyvateľov: 398
rímskokatolíkov: 340
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Božieho milosrdenstva (2001)
celodenná adorácia: 18.6.
Obeckov
počet obyvateľov: 445
rímskokatolíkov: 377
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Jána Krstiteľa (1880)
celodenná adorácia: 18.10.
Veľké Straciny
počet obyvateľov: 165
rímskokatolíkov: 50

Kňazi vo farnosti:

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.