Bušince


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bušince, Ipeľská 31, Bušince, 991 22 (Sídlo)

Kontakty:
(047) 489 23 02

počet obyvateľov: 1540
rímskokatolíkov: 1389

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Demetera (1797)
celodenná adorácia: 23.4., 22.9.

Filiálky:
Čeláre
počet obyvateľov: 321
rímskokatolíkov: 285
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Michala, archanjela (1801)
celodenná adorácia: 13.2.
Kirť (časť obce Čeláre)
počet obyvateľov: 77
rímskokatolíkov: 70
Kostoly a kaplnky:
Kaplnka Krista Kráľa (2002)
Muľa
počet obyvateľov: 348
rímskokatolíkov: 215
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Alžbety (1910)
celodenná adorácia: 13.12.

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Mgr. Peter Ondrík (Farský administrátor)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.