Veľký Krtíš


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Veľký Krtíš, Škultétyho 42, Veľký Krtíš, 990 01 (Sídlo)

Kontakty:
(047) 483 15 87

počet obyvateľov: 11028
rímskokatolíkov: 4913

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol narodenia Panny Márie (1940)
celodenná adorácia: 21.7.
Kaplnka Panny Márie Lurdskej (1899)

Filiálky:
Malý Krtíš
počet obyvateľov: 466
rímskokatolíkov: 250
Kostoly a kaplnky:
Ekumenický kostol sv. Cyrila a Metoda (2002)

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.