Valča


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Valča, Valča 80, 038 35 (Sídlo)

Kontakty:
(043) 429 41 29

počet obyvateľov: 1803
rímskokatolíkov: 1063

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol povýšenia Svätého kríža (1350)
celodenná adorácia: 25.5., 13.9.

Filiálky:
Benice
počet obyvateľov: 347
rímskokatolíkov: 215
Ďanová
počet obyvateľov: 550
rímskokatolíkov: 177
Príbovce
počet obyvateľov: 1088
rímskokatolíkov: 456
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Šimona a Júdu, apoštolov (1550)
celodenná adorácia: 17.4.
Rakovo
počet obyvateľov: 380
rímskokatolíkov: 148

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.