Mgr. Štefan Barilla


Dátum ordinácie: 24.05.1988

01.07.2002 - súčasnosť
Farár - Valča [Farnosť]
01.11.2000 - 30.06.2002
Farský administrátor excurrendo - Horná Ždaňa [Farnosť]
* farnosť administrovaná z farnosti Dolná Ždaňa

01.07.1999 - 31.08.2000
Farský administrátor excurrendo - Prochot [Farnosť]
* farnosť administrovaná z farnosti Dolná Ždaňa

01.01.1998 - 30.06.1999
Farský administrátor excurrendo - Sklené Teplice [Farnosť]
* farnosť administrovaná z farnosti Dolná Ždaňa

01.07.1997 - 30.06.2002
Farár - Dolná Ždaňa [Farnosť]
01.10.1996 - 30.06.1997
Administrátor - Bojnice [Farnosť]
01.02.1991 - 30.09.1996
Správca farnosti - Mýto pod Ďumbierom [Farnosť]
01.08.1990 - 31.01.1991
Kaplán - Hriňová [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.