Slovenské Pravno


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Slovenské Pravno, Slovenské Pravno 299, 038 22 (Sídlo)

Kontakty:
(043) 496 21 91

počet obyvateľov: 891
rímskokatolíkov: 329

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Všetkých svätých (1350)
celodenná adorácia: 24.5., 1.11.

Filiálky:
Abramová - Polík
počet obyvateľov: 102
rímskokatolíkov: 33
Kostoly a kaplnky:
Kostol sv. Kozmu a Damiána (1375)
Časti:
Laclavá
Polerieka

Brieštie
počet obyvateľov: 137
rímskokatolíkov: 49
Budiš
počet obyvateľov: 198
rímskokatolíkov: 52
Dubové
počet obyvateľov: 701
rímskokatolíkov: 155
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Cyrila a Metoda (1992)
celodenná adorácia: 19.1.
Ivančiná
počet obyvateľov: 54
rímskokatolíkov: 17
Kostoly a kaplnky:
Kostol sv. Jána Krstiteľa (1350)
Časti:
Dvorec

Jasenovo
počet obyvateľov: 124
rímskokatolíkov: 64
Kaľamenová
počet obyvateľov: 85
rímskokatolíkov: 33
Liešno
počet obyvateľov: 56
rímskokatolíkov: 20
Ondrašová
počet obyvateľov: 92
rímskokatolíkov: 61
Rudno
počet obyvateľov: 199
rímskokatolíkov: 55
Veľký Čepčín
počet obyvateľov: 243
rímskokatolíkov: 69

Kňazi vo farnosti:

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.