Slovenské Pravno


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Slovenské Pravno, Slovenské Pravno 299, 038 22 (Sídlo)

Kontakty:
(043) 496 21 91

počet obyvateľov: 885
rímskokatolíkov: 304

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Všetkých svätých (1350)
celodenná adorácia: 24.5., 1.11.

Filiálky:
Abramová - Polík
počet obyvateľov: 193
rímskokatolíkov: 68
Kostoly a kaplnky:
Kostol sv. Kozmu a Damiána (1375)
Časti:
Laclavá
Polerieka

Brieštie
počet obyvateľov: 131
rímskokatolíkov: 39
Budiš
počet obyvateľov: 196
rímskokatolíkov: 34
Dubové
počet obyvateľov: 678
rímskokatolíkov: 156
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Cyrila a Metoda (1992)
celodenná adorácia: 19.1.
Ivančiná
počet obyvateľov: 90
rímskokatolíkov: 21
Kostoly a kaplnky:
Kostol sv. Jána Krstiteľa (1350)
Časti:
Dvorec

Jasenovo
počet obyvateľov: 128
rímskokatolíkov: 60
Kaľamenová
počet obyvateľov: 98
rímskokatolíkov: 29
Liešno
počet obyvateľov: 53
rímskokatolíkov: 17
Ondrašová
počet obyvateľov: 90
rímskokatolíkov: 34
Rudno
počet obyvateľov: 208
rímskokatolíkov: 46
Veľký Čepčín
počet obyvateľov: 251
rímskokatolíkov: 74

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.