Krškany


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Krškany, Krškany 251, Krškany pri Leviciach, 934 01 (Sídlo)

Kontakty:
(036) 622 91 68

počet obyvateľov: 740
rímskokatolíkov: 575

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Anny (1777)
celodenná adorácia: 7.5., 5.8.

Filiálky:
Čankov
počet obyvateľov: 269
rímskokatolíkov: 242
Horša
počet obyvateľov: 149
rímskokatolíkov: 134
Kalinčiakovo
počet obyvateľov: 526
rímskokatolíkov: 475
Kostoly a kaplnky:
Kostol Ružencovej Panny Márie (1900)
celodenná adorácia: 17.10.
Malý Kiar
počet obyvateľov: 242
rímskokatolíkov: 219
Kostoly a kaplnky:
Kostol sv. Jána Nepomuckého (1777)
celodenná adorácia: 17.8.

Kňazi vo farnosti:
ThLic. Marcel Kubinec PhD. (Farský administrátor)

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.