Hontianske Trsťany


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hontianske Trsťany, Hontianske Trsťany 54, 935 86 (Sídlo)

Kontakty:
0902 588 640

počet obyvateľov: 312
rímskokatolíkov: 277

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Bartolomeja (1759)
celodenná adorácia: 9.4., 5.9.

Filiálky:
Hontianske Moravce
počet obyvateľov: 856
rímskokatolíkov: 445
Kostoly a kaplnky:
Kostol Panny Márie (1998)
Lišov
počet obyvateľov: 232
rímskokatolíkov: 81
Sudince
počet obyvateľov: 91
rímskokatolíkov: 49
Súdovce
počet obyvateľov: 223
rímskokatolíkov: 169
Kostoly a kaplnky:
Kostol povýšenia Svätého kríža (1999)
celodenná adorácia: 2.12.

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Ján Jáger (Farský administrátor)
Mgr. Ivan Jaroš (Výpomocný duchovný)

© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.