Hontianske Trsťany


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hontianske Trsťany, Hontianske Trsťany 54, 935 86 (Sídlo)

Kontakty:
0902 588 640

počet obyvateľov: 308
rímskokatolíkov: 271

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Bartolomeja (1759)
celodenná adorácia: 9.4., 5.9.

Filiálky:
Hontianske Moravce
počet obyvateľov: 852
rímskokatolíkov: 441
Kostoly a kaplnky:
Kostol Panny Márie (1998)
Lišov
počet obyvateľov: 230
rímskokatolíkov: 84
Sudince
počet obyvateľov: 90
rímskokatolíkov: 56
Súdovce
počet obyvateľov: 218
rímskokatolíkov: 154
Kostoly a kaplnky:
Kostol povýšenia Svätého kríža (1999)
celodenná adorácia: 2.12.

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Ján Jáger (Farský administrátor)

© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.