Hontianske Trsťany


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hontianske Trsťany, Hontianske Trsťany 54, 935 86 (Sídlo)

Kontakty:
0902 588 640

počet obyvateľov: 311
rímskokatolíkov: 267

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Bartolomeja (1759)
celodenná adorácia: 9.4., 5.9.

Filiálky:
Hontianske Moravce
počet obyvateľov: 767
rímskokatolíkov: 415
Kostoly a kaplnky:
Kostol Panny Márie (1998)
Lišov
počet obyvateľov: 220
rímskokatolíkov: 82
Sudince
počet obyvateľov: 91
rímskokatolíkov: 55
Súdovce
počet obyvateľov: 209
rímskokatolíkov: 151
Kostoly a kaplnky:
Kostol povýšenia Svätého kríža (1999)
celodenná adorácia: 2.12.

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Ján Jáger (Farský administrátor)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.