Čajkov


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Čajkov, Čajkov 26, 935 24 (Sídlo)

Kontakty:
(036) 638 94 76

počet obyvateľov: 930
rímskokatolíkov: 776

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Mikuláša (1771)
celodenná adorácia: 26.3., 26.8.

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.