Santovka


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Santovka, Vrbická 28/328, Santovka, 935 87 (Sídlo)

Kontakty:
0915 604 558

počet obyvateľov: 647
rímskokatolíkov: 646

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (1755)
celodenná adorácia: 31.1., 4.5.
Kaplnka Mena Panny Márie (1745)

Filiálky:
Bory
počet obyvateľov: 310
rímskokatolíkov: 149
Kostoly a kaplnky:
Kostol sv. Terézie z Lisieux (1992)
celodenná adorácia: 5.3.
Domadice
počet obyvateľov: 235
rímskokatolíkov: 204
Kostoly a kaplnky:
Kostol obrátenia sv. Pavla (1775)
celodenná adorácia: 5.11.

Kňazi vo farnosti:
Mgr. František Veverka (Farský administrátor)

© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.