Demandice


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Demandice, Demandice 235, 935 85 (Sídlo)

Kontakty:
(036) 749 31 26

počet obyvateľov: 928
rímskokatolíkov: 798

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Michala, archanjela (1753)
celodenná adorácia: 8.5.
Kostol sv. Heleny – Hýbecký Majer (16. stor.)
Kaplnka Svätého kríža (1910)

Filiálky:
Sazdice
počet obyvateľov: 447
rímskokatolíkov: 379
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Mikuláša, biskupa (14. stor.)
celodenná adorácia: 25.4.
Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (20. stor.)

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Marián Juhaniak (Farský administrátor)
Mgr. Ján Lormusz (Pastoračná výpomoc)
Mgr. Peter Tóth (Pastoračná výpomoc)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.