Demandice


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Demandice, Demandice 235, 935 85 (Sídlo)

Kontakty:
(036) 749 31 26

počet obyvateľov: 1008
rímskokatolíkov: 846

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Sv. Michala, archanjela (1775)
celodenná adorácia: 8.5.
Kostol sv. Heleny - časti Hýbecký Majer (13. stor.)
Kaplnka Svätého kríža (1910)

Filiálky:
Sazdice
počet obyvateľov: 484
rímskokatolíkov: 346
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Mikuláša, biskupa (1222)
celodenná adorácia: 25.4.

Kňazi vo farnosti:

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.