Horné Turovce


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Horné Turovce, Horné Turovce 4, 935 81 (Sídlo)

Kontakty:
0917 402 546

počet obyvateľov: 550
rímskokatolíkov: 505

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Jakuba staršieho (1858)
celodenná adorácia: 31.3.

Filiálky:
Veľké Turovce
počet obyvateľov: 750
rímskokatolíkov: 544
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Panny Márie, Kráľovnej Uhorska a sv. Martina z Tours (2014)
celodenná adorácia: 20.10.
Filiálny kostol sv. Martina z Tours (1213)

Kňazi vo farnosti:
Mgr. János Nagy (Farár)

© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.