Mgr. János Nagy


Dátum ordinácie: 14.06.1981

01.12.2017 - 30.06.2018
Farský administrátor excurrendo - Plášťovce [Farnosť]
01.07.2016 - 30.06.2017
Farský administrátor excurrendo - Vyškovce nad Ipľom [Farnosť]
10.09.2014 - súčasnosť
Dekan - Šahy [Dekanát]
01.09.2010 - súčasnosť
Farár - Horné Turovce [Farnosť]
01.09.2010 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
* 14.7.2010 - 31.8.2010 - exkardinovaný z Trnavskej arcidiecézy do Banskobystrickej diecézy

14.02.2008 - 31.08.2010
Pastoračná služba - Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
* zmena - pri reorganizácii hraníc diecéz na Slovensku

01.07.1981 - 13.02.2008
Pastoračná služba - Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.