Ipeľské Predmostie


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Ipeľské Predmostie, Ipeľské Predmostie 109, Veľká Ves nad Ipľom, 991 10 (Sídlo)

Kontakty:
(047) 488 83 89

počet obyvateľov: 572
rímskokatolíkov: 501

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Ružencovej Panny Márie (1924)
celodenná adorácia: 1.2., 1.5.

Filiálky:
Tešmák
počet obyvateľov: 479
rímskokatolíkov: 453
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol narodenia Panny Márie (1758)
celodenná adorácia: 20.8.
Kaplnka Panny Márie Lurdskej (1967)
Veľká Ves nad Ipľom
počet obyvateľov: 396
rímskokatolíkov: 317
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Mena Panny Márie (1745)
celodenná adorácia: 31.10.

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Pavel Gyurász (Farský administrátor)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.