Mgr. Pavel Gyurász


Dátum ordinácie: 15.06.2013

01.07.2021 - súčasnosť
Duchovný správca - Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským - Šahy [Škola]
01.12.2018 - súčasnosť
Člen - KBS - Subkomisia pre katechizáciu veriacich maďarskej národnosti [Subkomisia KBS]
01.07.2018 - súčasnosť
Farský administrátor - Ipeľské Predmostie [Farnosť]
01.07.2018 - súčasnosť
Pastoračná výpomoc - Vinica [Farnosť]
01.12.2017 - 30.06.2018
Pastoračná výpomoc - Plášťovce [Farnosť]
01.07.2016 - 30.06.2018
Kaplán - Levice - mesto [Farnosť]
01.07.2015 - 30.06.2016
Kaplán - Šahy [Farnosť]
01.07.2013 - 30.06.2015
Pastoračná výpomoc - FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica [Duchovná správa]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.