Čereňany


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Čereňany, Farská 315/5, Čereňany, 972 46 (Sídlo)

Kontakty:
(046) 549 51 70

počet obyvateľov: 1737
rímskokatolíkov: 1338

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Márie Magdalény (1710)
celodenná adorácia: 8.4., 22.7.
Kaplnka Panny Márie Lurdskej na Fančovej (1969)

Filiálky:
Chalmová (časť Čerenian)
počet obyvateľov: 124
rímskokatolíkov: 58
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Anny (1730)
celodenná adorácia: 26.8.

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.