Zemianske Kostoľany


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zemianske Kostoľany, Krátka ul. 530, Zemianske Kostoľany, 972 43 (Sídlo)

Kontakty:
(046) 546 64 05

počet obyvateľov: 1724
rímskokatolíkov: 1075

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Jána Krstiteľa (1701)
celodenná adorácia: 24.6., 25.10.

Kňazi vo farnosti:
Marián Holbay (Farár)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.