Kolačno


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kolačno, Kolačno 131, Veľké Uherce, 958 41 (Sídlo)

Kontakty:
(038) 748 68 09

počet obyvateľov: 885
rímskokatolíkov: 730

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Jozefa, robotníka (1991)
celodenná adorácia: 1.5., 3.8.

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.