Veľké Uherce


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Veľké Uherce, Veľké Uherce 9, 958 41 (Sídlo)

Kontakty:
(038) 748 68 64

počet obyvateľov: 1990
rímskokatolíkov: 1422

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Michala, archanjela (1332)
celodenná adorácia: 18.6., 30.8.
Kaplnka nanebovzatia Panny Márie ()

Filiálky:
Pažiť
počet obyvateľov: 504
rímskokatolíkov: 336
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Dominika Savia (1975)
celodenná adorácia: 6.5.

Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.