Mgr. Andrej Karcagi


Dátum ordinácie: 17.06.2006

01.07.2018 - súčasnosť
Farár - Veľké Uherce [Farnosť]
01.07.2009 - 30.06.2018
Farský administrátor - Hontianske Trsťany [Farnosť]
01.03.2008 - 30.06.2009
Kaplán - Banská Bystrica - Fončorda [Farnosť]
19.11.2007 - 29.02.2008
Kaplán - Prievidza - mesto [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.