Prievidza - Veľká Lehôtka


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza - Veľká Lehôtka, Podhorská 85A, Veľká Lehôtka, Prievidza, 971 01 (Sídlo)

Kontakty:
(046) 548 32 13

počet obyvateľov: 940
rímskokatolíkov: 760

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Krista Kráľa (1927)
celodenná adorácia: 26.7., 21.11.

Filiálky:
Hradec
počet obyvateľov: 880
rímskokatolíkov: 750
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Jozefa, robotníka (2000)
Kaplnka Božského Srdca Ježišovho (1901)
Malá Lehôtka
počet obyvateľov: 380
rímskokatolíkov: 340
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Cyrila a Metoda (1997)

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Miroslav Sliačan (Farský administrátor)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.