Handlová


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Handlová, Námestie baníkov 23/21, Handlová, 972 51 (Sídlo)

Kontakty:
(046) 547 50 47

počet obyvateľov: 16069
rímskokatolíkov: 4015

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (1361)
celodenná adorácia: 1.4., 8.12.
Filiálny kostol Dobrého Pastiera (1941)
Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej (1900)
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1820)

Filiálky:
Nová Lehota (časť Handlovej)
počet obyvateľov: 130
rímskokatolíkov: 39
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Mikuláša (1780)

Kňazi vo farnosti:
Rudolf Oliš (Výpomocný duchovný)
Mgr. Juraj Ondruš (Farský vikár)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.