Mgr. Andrej Porubský


Dátum ordinácie: 21.09.2008

01.07.2022 - súčasnosť
Farár - Handlová [Farnosť]
01.12.2018 - 30.06.2022
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Kňazská rada Banskobystrickej diecézy
01.07.2014 - 30.06.2022
Farský administrátor - Rudno nad Hronom [Farnosť]
01.07.2011 - 30.06.2014
Kaplán - Banská Bystrica - Fončorda [Farnosť]
21.09.2008 - 30.06.2011
Kaplán - Kremnica [Farnosť]
01.07.2008 - 20.09.2008
Diakon - Kremnica [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.