Rudno nad Hronom


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Rudno nad Hronom, Rudno nad Hronom 285, 966 51 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 685 71 58

počet obyvateľov: 538
rímskokatolíkov: 358

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Imricha (1802)
celodenná adorácia: 7.2., 20.5.
Kaplnka Nepoškvrneného srdca Panny Márie (1900)
Kaplnka sv. Joachima a Anny (1822)

Filiálky:
Voznica
počet obyvateľov: 633
rímskokatolíkov: 481
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (1895)
celodenná adorácia: 23.6.

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Marek Sabol (Farár)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.