Horná Ždaňa


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Horná Ždaňa, Horná Ždaňa 141, 966 04 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 676 61 96

počet obyvateľov: 540
rímskokatolíkov: 442

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Šimona a Júdu, apoštolov (1550)
celodenná adorácia: 11.1., 28.10.

Filiálky:
Horná Trnávka
počet obyvateľov: 200
rímskokatolíkov: 150
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Cyrila a Metoda (1998)
celodenná adorácia: 20.10.
Prestavlky
počet obyvateľov: 501
rímskokatolíkov: 467
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Najsvätejšej Trojice (1896)
celodenná adorácia: 7.6.

Kňazi vo farnosti:

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.