ICLic. Ing. Ľudovít Sobôtka


Dátum ordinácie: 18.06.2000

01.07.2023 - súčasnosť
Farár - Horná Ždaňa [Farnosť]
01.07.2023 - 30.06.2024
Farský administrátor excurrendo - Prochot [Farnosť]
01.03.2022 - súčasnosť
Člen liturgicko-pastoračnej sekcie - Diecézna liturgická komisia [Liturgická komisia]
25.09.2017 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežská univerzita Jána Pavla II., Krakov [Univerzita]
01.07.2016 - 30.06.2023
Farár - Banská Bystrica - Stará Sásová [Farnosť]
10.02.2016 - súčasnosť
Asesor - Diecézny cirkevný súd [Súd]
01.10.2014 - 25.09.2017
Štúdium - Pápežská univerzita Jána Pavla II., Krakov [Univerzita]
01.12.2007 - 30.06.2016
Kaplán - Kláštor pod Znievom [Farnosť]
01.12.2007 - 30.06.2016
Duchovný správca - Kláštor pod Znievom [Farnosť]
01.12.2007 - 30.06.2016
Duchovný správca - Vykupiteľky - Vrícko [Komunita]
01.07.2005 - 30.11.2007
Farár - Kláštor pod Znievom [Farnosť]
01.07.2005 - 30.11.2007
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.2005 - 30.11.2007
Dekan - Kláštor pod Znievom [Dekanát]
15.01.2003 - 02.11.2010
Člen - Diecézna liturgická komisia [Liturgická komisia]
15.01.2003 - 26.05.2005
Tajomník - Diecézna liturgická komisia [Liturgická komisia]
01.07.2001 - 30.06.2005
Administrátor - Lovča [Farnosť]
01.07.2000 - 30.06.2001
Kaplán - Brezno - mesto [Farnosť]
súčasnosť
Člen - Liturgicko-pastoračná sekcia [Liturgická komisia]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.