Budča


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Budča, SNP 360/28, Budča, 962 33 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 539 11 35

počet obyvateľov: 1341
rímskokatolíkov: 712

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Michala, archanjela (1350)
celodenná adorácia: 29.9.

Filiálky:
Bacúrov
počet obyvateľov: 165
rímskokatolíkov: 36
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Šimona a Júdu (1350)
Breziny
počet obyvateľov: 378
rímskokatolíkov: 195
Dubové
počet obyvateľov: 298
rímskokatolíkov: 96
Ostrá Lúka
počet obyvateľov: 301
rímskokatolíkov: 117
Turová
počet obyvateľov: 424
rímskokatolíkov: 279
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Sedembolestnej Panny Márie (1938)
celodenná adorácia: 14.9.

Kňazi vo farnosti:

© 2022 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.