PhDr. Jozef Uram PhD.


Dátum ordinácie: 19.06.1999

01.09.2019 - súčasnosť
Prednášajúci - RKCMBF UK -Teologický inštitút, Nitra [Univerzita]
01.07.2014 - súčasnosť
Farár - Budča [Farnosť]
01.07.2013 - 30.06.2014
Farár - Sklené Teplice [Farnosť]
01.07.2011 - 30.06.2013
Študijný prefekt - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
05.06.2008 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežská univerzita Gregoriana, Rím [Univerzita]
01.10.2007 - 31.08.2019
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.07.2007 - 30.06.2011
Farár - Tŕnie [Farnosť]
01.10.2002 - 30.06.2007
Štúdium - Pápežská univerzita Gregoriana, Rím [Univerzita]
01.07.2001 - 30.09.2002
Tajomník a notár - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.1999 - 30.06.2001
Kaplán - Banská Bystrica - mesto [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.